06 - 317 47 440 jmcdegroot@hotmail.com

Kindercoach Kakelbont

Kindercoach Kakelbont

Het is natuurlijk fantastisch als uw kind gelukkig is, graag naar school gaat, leuke vriendjes heeft, lekker eet en slaapt… Maar ondanks al uw inzet kan het gebeuren dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Uw kind voelt zich bijvoorbeeld verdrietig, boos of bang, heeft last van onzekere gevoelens of piekert heel veel… Het is voor volwassenen soms lastig om te achterhalen wat er eigenlijk precies speelt, laat staan voor het kind.

Kindercoaching is een vorm van laagdrempelige, kortdurende hulpverlening voor kinderen en hun ouders. Door middel van o.a. coachingsgesprekken, spelelementen en creatieve opdrachten probeert een kindercoach samen met uw kind aan de hulpvraag te werken. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in dit proces. Uw kind heeft namelijk de oplossingen in zich en de kindercoach helpt om deze naar boven te krijgen. Samen met de coach ontdekt uw kind welke kwaliteiten en krachten hij/zij in zich heeft en hoe die talenten gebruikt kunnen worden in moeilijke situaties. De nadruk ligt dus niet op het probleem maar op het realiseren van succeservaringen.

Tijdens het coachingstraject leren kinderen hun eigen kracht (her)kennen en komen hierdoor steviger in hun schoenen te staan en weer lekker in hun vel!

Werkwijze Kindercoaching

De werkwijze betreft 4 stappen:

1. Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend en kosteloos gesprek maken we kennis met elkaar. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven waar u als ouder precies tegenaan loopt en wat u van mij verwacht als kindercoach. Ik zal uitleggen hoe ik precies werk en zal u de nodige informatie geven. Als ons gesprek goed voelt en u wilt de aanmelding definitief maken, ontvangt u een aanmeldingsformulier welke u ingevuld terug stuurt.

2. Intakegesprek

Als u besluit het begeleidingstraject in te gaan, plannen we samen een intake gesprek. Een intakegesprek wordt bij voorkeur gehouden met beide ouders / verzorgers, zonder aanwezigheid van uw kind. In het intakegesprek gaan we op een fijne manier dieper in op de aanleiding en huidige situatie. Vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen komen uitgebreid aan bod. Tijdens dit gesprek kan al heel veel duidelijk worden en soms is dit gesprek alleen al voldoende om een positieve verandering teweeg te brengen.

3. Coachingstraject

Na het intake gesprek starten de coachingssessies met uw kind. Het traject bestaat uit een aantal (meestal uit zes tot acht) sessies, afhankelijk van de voortgang. Uitbreiding van de sessies verloopt altijd in overleg met ouders. In sessies van ongeveer 60 minuten ga ik samen met uw kind spelenderwijs aan de slag met de gestelde doelen. Het doel waar uw kind aan wilt werken kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder had. In dat geval zal ik eerst met de wens van uw kind aan het werk gaan. Het is belangrijk dat een kind vanuit eigen motivatie tot inzichten komt.. Samen werken we dan tijdens het traject naar antwoorden en oplossingen, die in uw kind zelf zitten. Uiteraard zal ik dit samen met u overleggen en afstemmen. Ook vind ik het belangrijk dat uw kind plezier ervaart in onze samenwerking en met een goed gevoel weer naar huis gaat. De werkvormen die ik gebruik zijn bijvoorbeeld:

  • het voeren van gesprekken
  • spelen van spellen
  • allerlei vormen van creativiteit waaronder bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien
  • gebruikmaken van bewegingsvormen
  • ontspannings- en ademhalingsoefeningen
  • visualisatieoefeningen
  • De natuur en de dieren in en om ons huis

Een paar van de spellen waar ik in mijn praktijk gebruik van maak zijn o.a. Schatgravers en het Coachee!-spel®. Door gebruik te maken van de werkvormen die het beste bij uw kind passen, help ik uw kind zijn/haar talenten en krachten te (her)ontdekken. Op deze manier is uw kind in staat om die vervelende draak te verslaan en te ervaren dat hij/zij alles in zich heeft om de volgende draak vol moed te lijf te gaan.

4. Evaluatie:

Wanneer uw kind het gevoel heeft dat het weer op eigen kracht verder kan, ronden we het coachingstraject af. Hierna volgt een eindgesprek samen met u en uw kind en ontvangt u eventueel adviezen voor de toekomst.